Home Bologna, fermata di Via Larga (R. Vlahov, ottobre 2011)